Đang thực hiện

Các xưởng sửa chữa

Hiện nay công ty có 2 xưởng dịch vụ cơ khí, sửa chữa ô tô:
1. Xưởng cơ khí sửa chữa ô tô Minh Phương:
* Địa chỉ: Khu Trung Phương - Phường Minh Phương - Việt Trì - Phú Thọ; ĐT: 02103.818.986 - 0989.477.333
* Sản phẩm dịch vụ đặc thù:
  • Sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu xe khách, xe tải.
  • ​Ưu tiên phát triển sản phẩm gò hàn xe tai nạn để trở thành sản phẩm dịch vụ đặc thù.
2. Xưởng cơ khí sửa chữa ô tô Vân Cơ:
* Địa chỉ: 2821 - Đường Hùng Vương - Phường Vân Cơ - Việt Trì - Phú Thọ; ĐT: 02103.828.678 - 0946.522.086
* Sản phẩm đặc thù:
  • Sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu xe khách, xe tải.
  • Ưu tiên phát triển sửa chữa máy điện để trở thành sản phẩm dịch vụ đặc thù.


                                       
    Xưởng cơ khí sửa chữa ô tô Vân Cơ ( nằm sát Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1901V ) - Hình ảnh: PTC
Với mục tiêu: "Chất lượng hàng đầu, khách hàng trên hết" với đội ngũ công nhân có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên nghiệp sẽ đáp ứng được sự hài lòng của khách hàng khi đến với 2 xưởng cơ khí sửa chữa ô tô của công ty.

Hỗ trợ